Προφίλ Εταιρίας

Η "ΕΟΝ" δημιουργήθηκε το 1997. Κατά τη διάρκεια της λειτουργιάς της, η οποία ξεπερνά πλέον τα 25 έτη , η Εταιρεία εδραιώθηκε ως μια σύγχρονη και ευέλικτη μονάδα σχεδιασμού & ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων. 

Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας, άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Ενδεικτικά, η ΕΟΝ σχεδιάζει και αναπτύσσει προϊόντα όπως σύγχρονα συστήματα και εφαρμογές φωτισμού καθώς και ολοκληρωμένα συστήματα επίπλων για κατοικίες & επαγγελματικούς χώρους.